ROMEO UN JULIA

Bis Du bereit jet zu riskiere
och wenn et jetz jefährlich weed 
Wer will denn dat schon kontroliere
wat hück Naach mit uns paseet

Ne Blick vun mir, ne Blick vun Dir
do kunnt doch keiner jet doför
E Bützje do, e Bützje he
dat deiht doch keinem Minsche wieh
Bis morje fröh

Mer sin wie
Ro-Ro-Ro Romeo, Ju-Ju-Ju Julia
Ro-Ro-Ro Romeo, Ju-Ju-Ju Julia
Nit jetrennt un nit zesamme
doch et Hätz steiht in Flamme
Trone un Laache, Himmel un Äd 
kütt nur drop an, wat mer druss mäht

Na, na, na, na, na, na, na…

Bist du bereit jet ze verjesse
janz ejal wie schön et wor
Och wenn uns Hätze morje breche
mer zwei, mer wore einfach do

E Bützje do e Bützje he…

Mer sin wie
Ro-Ro-Ro Romeo, Ju-Ju-Ju Julia
Ro-Ro-Ro Romeo, Ju-Ju-Ju Julia…