WILLKUMME IN KÖLLE

Jit et ne Himmel he op Äde
saach mir gläuvs du echt do dran
un jeder kann ne Engel weede 
doch gläuv mir nor 
wenn hä am Rädche driehe kann

Mer ston zesamme, mer sin Fründe
häs du dä Spruch schon ens jehoot
denn Zwietracht es en echte Sünde
doch dat hät he in unsrer Stadt nie jestört

Willkumme in Kölle, wilkumme zu Huus
dem Brave ne Arschtritt,
dem Schlaue ne Kuss
Wilkumme in Kölle, willkumme zo Huus
pass jot ob ding Siel op,
söns bes du se loß

Ne Christemiinsch dä hät Erbarmen
met bahl jeder Kreatur
am Schluß do säht d’r Pastor „amen“
bei jedem Prinz, bei jedem Jeck,
bei jeder Hor

Willkumme in Kölle, wilkumme zu Huus
dem Brave ne Arschtritt,
dem Schlaue ne Kuss
Wilkumme in Kölle, willkumme zo Huus
pass jot ob ding Siel op,
söns bes du se loß